رده:زندانیان و بازداشت شدگان ایالات متحده

زندانیان و بازداشت شدگان نگه داشته شده در ایالات متحده یا آژانس ایالات متحده یا دولت ایالتی ایالات متحده. برای زندانیان و بازداشت شدگان با تابعیت آمریکایی ، به رده: زندانیان و بازداشت شدگان آمریکایی مراجعه کنید.