رده:سامانه‌های پیشرفته دستیار راننده

این رده شامل سامانه‌های پیشرفتهٔ دستیار راننده در خودروها است.