رده:شخصیت‌های ارباب حلقه‌ها

شخصیت‌های اصلی در سه‌گانه ارباب حلقه‌ها اثر جی.آر.آر. تالکین.