رده:شرکت‌های ترابری بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۲۱ (میلادی)

شرکت‌های ترابری (حمل و نقل) بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۲۱ میلادی.

 • ۲۰۱۶
 • ۲۰۱۷
 • ۲۰۱۸
 • ۲۰۱۹
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۲۱
 • ۲۰۲۲
 • ۲۰۲۳
 • ۲۰۲۴
 • ۲۰۲۵
 • ۲۰۲۶
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۲۰۵۰
 • ۲۰۶۰
 • ۲۰۷۰


شرکت‌های ترابری، شرکت‌هایی هستند که عمل حمل و نقل هستند. این شرکت‌های شامل شرکت‌های اتوبوس‌رانی، خطوط هوایی، خطوط راه‌آهن، شرکت‌های کشتیرانی و امثال آن‌ها می‌شوند. این رده حاوی شرکت‌هایی که تولیدکنندهٔ متعلقات یا زیرساخت‌ها ترابری هستند نیست. این دسته از شرکت‌ها تحت رده:شرکت‌های تولیدی بنیان‌گذاری‌شده در ۲۰۲۱ (میلادی) که خود زیررده‌ای از همین رده است، یا یک ردهٔ دیگر مرتبط با مهندسی عمران رده‌بندی می‌شوند.

زیررده‌ها

این رده فقط زیرردۀ زیر را دارد.