رده:عصب‌شناسی شناختی

عصب‌شناسی شناختی رشته‌ای دانشگاهی است که به مطالعه علمی سازوکارهای بیولوژیکی شناخت، با تمرکز ویژه بر لایه‌های عصبی فرایند ذهنی و نمودهای رفتاری آنها می‌پردازد. این دانش در تلاش برای پاسخ دادن به سؤالاتی از چگونگی کارکردهای روانی و شناختی است که توسط شبکه عصبی تولید می‌شوند.