رده:غایت‌شناسی

این رده در مورد تلئوژی، غایت‌شناسی، پایان‌شناسی، مطالعه حکمت غائی یا علل نهایی است.