رده:فوتبال آمریکای جنوبی در دهه ۲۰۱۰ (میلادی)

این رده برای فوتبال در آمریکای جنوبی در دهه ۲۰۱۰ میلادی است.