رده:فوتبال در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

این رده حاوی مقاله‌ها و رویدادهایی است که اختصاصاً با فوتبال در دهه ۲۰۲۰ میلادی مرتبط هستند.

 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۲۰۵۰
 • ۲۰۶۰
 • ۲۰۷۰