رده:قهرمانان شطرنج رده‌های سنی زیرهیجده‌سال جهان

این رده قهرمانان شطرنج جهان (زن/مرد) در هر کدام از رده‌های سنی زیرهیجده‌‌سال را فهرست می‌کند.