رده:مجله‌های دسترسی آزاد

مجله‌های دسترسی آزاد در تقابل است با ژورنال‌های تنها به صورت برخط.