رده:مجموعه‌های تلویزیونی آلمانی آغازشده در ۱۹۹۸ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در آلمان دارند و در سال ۱۹۹۸ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در آلمان پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.