رده:مجموعه‌های تلویزیونی اتحاد شوروی آغازشده در ۱۹۷۲ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در اتحاد شوروی دارند و در سال ۱۹۷۲ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در اتحاد شوروی پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.

 • ۱۹۶۷
 • ۱۹۶۸
 • ۱۹۶۹
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۷۱
 • ۱۹۷۲
 • ۱۹۷۳
 • ۱۹۷۴
 • ۱۹۷۵
 • ۱۹۷۶
 • ۱۹۷۷
 • ۱۹۲۰
 • ۱۹۳۰
 • ۱۹۴۰
 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.