رده:مجموعه‌های تلویزیونی اسپانیایی پایان‌یافته در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور اسپانیا داشته و در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی پایان یافته‌اند. برای مثال، در سال‌های میان ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در اسپانیا پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵

زیررده‌ها

این رده تنها حاوی زیرردهٔ زیر است.