رده:مجموعه‌های تلویزیونی ایتالیایی آغازشده در سده ۲۰ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ایتالیا داشته و در سده ۲۰ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و بعداً تنها در ایتالیا پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.

 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵