رده:مجموعه‌های تلویزیونی ایرانی آغازشده در ۲۰۲۰ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در ایران دارند و در سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در ایران پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.