رده:مجموعه‌های تلویزیونی بریتانیایی آغازشده در ۱۹۹۲ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در بریتانیا دارند و در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در بریتانیا پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.