رده:مجموعه‌های تلویزیونی ترکی پایان‌یافته در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور ترکیه داشته و در دههٔ ۲۰۲۰ میلادی، یعنی در سال‌های میان ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹، پایان یافته‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در ترکیه پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵
 • ۲۶

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.