رده:مجموعه‌های تلویزیونی سوئدی آغازشده در ۱۹۵۹ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در سوئد دارند و در سال ۱۹۵۹ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در سوئد پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.

 • ۱۹۵۴
 • ۱۹۵۵
 • ۱۹۵۶
 • ۱۹۵۷
 • ۱۹۵۸
 • ۱۹۵۹
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۶۱
 • ۱۹۶۲
 • ۱۹۶۳
 • ۱۹۶۴

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.