رده:مجموعه‌های تلویزیونی سوئدی پایان‌یافته در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور سوئد داشته و در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی پایان یافته‌اند. برای مثال، در سال‌های میان ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در سوئد پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۹۴۰
 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰
 • ۲۰۳۰
 • ۲۰۴۰
 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵

زیررده‌ها

این رده فقط زیرردۀ زیر را دارد.