رده:مجموعه‌های تلویزیونی نروژی آغازشده در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور نروژ داشته و در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی، یعنی در سال‌های میان ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹، آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در نروژ پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

زیررده‌ها

این رده فقط زیرردۀ زیر را دارد.