رده:مجموعه‌های تلویزیونی هندی آغازشده در ۱۹۸۵ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در هند دارند و در سال ۱۹۸۵ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در هند پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.

 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۸۱
 • ۱۹۸۲
 • ۱۹۸۳
 • ۱۹۸۴
 • ۱۹۸۵
 • ۱۹۸۶
 • ۱۹۸۷
 • ۱۹۸۸
 • ۱۹۸۹
 • ۱۹۹۰

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.