رده:مجموعه‌های تلویزیونی چینی آغازشده در ۱۹۸۴ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در چین دارند و در سال ۱۹۸۴ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در چین پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.

 • ۱۹۷۹
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۸۱
 • ۱۹۸۲
 • ۱۹۸۳
 • ۱۹۸۴
 • ۱۹۸۵
 • ۱۹۸۶
 • ۱۹۸۷
 • ۱۹۸۸
 • ۱۹۸۹

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.