رده:مجموعه‌های تلویزیونی کانادایی آغازشده در دهه ۱۹۹۰ (میلادی)

برنامه‌های تلویزیونی که ریشه در کشور کانادا داشته و در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی، یعنی در سال‌های میان ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹، آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشور های دیگری دارند و فقط بعداً در کانادا پخش شده‌اند، باید از این رده و زیررده‌های آن حذف شوند.

 • ۱۵
 • ۱۶
 • ۱۷
 • ۱۸
 • ۱۹
 • ۲۰
 • ۲۱
 • ۲۲
 • ۲۳
 • ۲۴
 • ۲۵