رده:مجموعه‌های تلویزیونی کانادایی پایان‌یافته در ۲۰۱۳ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در کانادا دارند و در سال ۲۰۱۳ میلادی پایان یافته‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در کانادا پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.