رده:مجموعه‌های تلویزیونی کره جنوبی آغازشده در ۲۰۰۹ (میلادی)

مجموعه‌های تلویزیونی که ریشه در کره جنوبی دارند و در سال ۲۰۰۹ میلادی آغاز شده‌اند.
برنامه‌هایی که ریشه در کشورهای دیگر داشته‌اند و تنها در کره جنوبی پخش شده‌اند، باید از این رده حذف شوند.