رده:مناطق مسکونی در سیرمیا

شهرها, شهرک‌ها و روستاها در منطقه en:Syrmia.