رده:موسیقی در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

موضوعاتی که به‌طور احتصاصی با موسیقی در دههٔ ۲۰۲۰ میلادی، یعنی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹، مرتبط هستند.