رده:میدان‌های نفتی مورد مناقشه

در این رده اسامی میدانهای نفتی و گازی قرار دارند که در طول مرز مشترک کشورها قرار دارند و دو کشور بر سر مالکیت و حق بهره‌برداری آنها با یکدیگر تنازع دارند.

صفحه‌ها

۴ صفحۀ زیر در این رده هستند؛ این رده در کل ۴ صفحه دارد.