رده:هواگردهای چندمنظوره غیرنظامی از ۱۹۸۰–۱۹۸۹ (میلادی)