رده:واحدهای ستیزه‌جوی بنیانگذاری شده در دهه ۱۹۸۰ (میلادی)