رده:ورزش آمریکای شمالی در دهه ۱۹۵۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در آمریکای شمالی در دهه ۱۹۵۰ (میلادی) است.