رده:ورزش آمریکای شمالی در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در آمریکای شمالی در دهه ۲۰۰۰ (میلادی) است.