رده:ورزش اروپا در دهه ۲۰۲۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در اروپا در دهه ۲۰۲۰ (میلادی) است.