رده:ورزش اقیانوسیه در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در اقیانوسیه در دهه ۲۰۰۰ (میلادی) است.