رده:ورزش بریتانیا در دهه ۱۸۸۰ (میلادی)

این رده برای ورزش در بریتانیا در دهه ۱۸۸۰ (میلادی) است.