رده:ورزش در ۲۰۱۷ (میلادی) بر پایه قاره

این رده برای موضوعاتی است که اختصاصاً با ورزش در سال ۲۰۱۷ میلادی بر پایه قاره مرتبط هستند.