رده:پرتونگاری

رادیوگرافی یک شاخه از رادیولوژی می‌باشد که از پرتو ایکس برای تصویربرداری استفاده می‌کند.