رده:کاربران مسلمان

Kabaa (January 2003).jpg
این کاربر مسلمان و یکتاپرست است.