باز کردن منو اصلی

اولین زعفران سنتی اصفهان در سال 1375 در محله مذهبی نصرآباد در حاشیه زاینده‌رود توسط حاج رمضانعلی نصری و با همکاری محمد، مهدی و محسن نصری(پسران)و مهدی مستاجران و محمد علی نصر(دامادها)کاشته و باموفقیت برداشت شد. این درحالی است که زعفران برداشت شده از با کیفیت ترین(از نظر عطر و رنگ)زعفران ایران می‌باشد.

صفحه‌ها

این رده فقط دارای صفحهٔ زیر است.