رده:گروه‌های موسیقی تشکیل‌شده در ۱۹۷۵ (میلادی)

این رده برای گروه‌های موسیقی تشکیل‌شده در سال ۱۹۷۵ میلادی است.

 • ۱۹۲۰
 • ۱۹۳۰
 • ۱۹۴۰
 • ۱۹۵۰
 • ۱۹۶۰
 • ۱۹۷۰
 • ۱۹۸۰
 • ۱۹۹۰
 • ۲۰۰۰
 • ۲۰۱۰
 • ۲۰۲۰