رده:گیاهان شب‌گل‌ده

این رده شامل گیاهان گل‌داری است که هنگام شب گل‌هایشان باز می‌شود یا شب‌ها گل‌هایشان بازمی‌ماند.