برای اطلاعات بیشتر Egyptian Arabic را ببینید.
arz المستخدمين دول بيتكلمو مصري
El users dōl beyetkallemo Masri

این کاربران به زبان Masri.سخن می‌گویند


زیررده‌ها

این ۵ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۵ زیررده است.

صفحه‌ها

این ۶ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۶ صفحه است.