زبان آلمانی پیشرفته:

de-3 Diese Benutzer haben sehr gute Deutschkenntnisse


نوشتار اصلی این رده: زبان آلمانی.