kl Uku atuisut kalaallisut oqalussinnaapput.
این کاربران به زبان Greenlandic.سخن می‌گویند

Disse brugere taler grønlandsk.

زیررده‌ها

این ۵ زیررده در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۵ زیررده است.

صفحه‌ها

این ۶ صفحه در این رده قرار دارند؛ این رده در کل حاوی ۶ صفحه است.