ردیف ضربانی

ردیف ضربانی یا دنباله پالسی یا توالی پالس (به انگلیسی: pulse sequence) به یک سری دستورالعمل رایانه‌ای در فضای ک گویند که میدان‌های Gx ،Gy، و پالسهای RF یک سیستم ام آر آی را تنظیم و کنترل می‌کند.[۱] بعبارت دیگر روشی که مطابق آن حلقه RF و میدانهای گرادیانی متوالیاً روشن و خاموش می‌شوند را ردیف ضربانی می‌گویند.[۲]

نمونه‌ای از یک نمودار زمانی دنباله پالسی از نوع اسپین اکو سریع

اقسام

امروزه بیش از صد گونه دنباله پالسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هر یک برای اهداف متفاوتی بکار می‌روند.[۳] برخی نمونه‌های رایج مثل مثلاً FLASH، HASTE، DIET، EPI، PEPSI، CHESS، و PRESS می‌باشند. اما غالبا دو قسم دنباله پالسی را می‌توان در نظر گرفت:

  • اسپین اکو (Spin Echo)
  • گرادیان اکو (Gradient Echo)

توالی پالسهای مهم در زیر به‌طور مشروح بررسی می‌گردند:

اسپین اکو

گرادیان اکو

بازیافت معکوس

جستارهای مربوطه

پیوند به بیرون

منابع

  1. Handbook of MRI Pulse Sequences. Matt A. Bernstein. ۲۰۰۴. ISBN 0-12-092861-2
  2. فیزیک رادیولوژی تشخیصی. کریستینسن. ترجمه دکتر بهمن محتشمی. انتشارات سماط. ص۴۸۸-۴۸۹
  3. MRI from Picture to Proton. Donald W. McRobbie. 2007. Cambridge University Press. ISBN 0-521-86527-1 ص۲۲۰-۲۲۱