رزولوشن

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

رزولوشن ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته‌باشد:

اندازه‌گیر وضوحویرایش

سازمانویرایش


کشتیویرایش