باز کردن منو اصلی
رزوه

به شیارهای مارپیچی بیرون پیچ یا درون مهره رزوه (با کسره ر) می‌گویند.[۱] رزوه‌ها حرکت پیچشی را تبدیل به حرکت خطی می‌کنند.

ایجاد رزوه با بیش از ده روش و با ماشین های مختلفی صورت می‌گیرد.[۲]

ابزار دستی رزوه‌کاری قلاویز و حدیده هستند. قلاویز برای دنده کردن داخل استوانه‌ها (مهره) بکار می‌رود در حالیکه حدیده سطوح بیرونی استوانه را دنده می‌کند.

منابعویرایش