رسانه‌های جداشدنی

رسانه‌های جداشدنی یا رسانه‌های قابل حمل (به انگلیسی: Removable media) به وسیله‌هایی که می‌تواند به راحتی به رایانه متصل شود و جدا شود گفته می‌شود و اغلب برای انتقال داده میان رایانه‌ها به کار می رود. این رسانه‌ها شامل موارد زیر می‌باشد:

یواس‌بی فلش درایوهای مختلف

منابع ویرایش