رشته‌ماهیان سوندالند

رشته‌ماهیان سوندالند
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: شگ‌ماهی‌سانان
تیره: Sundasalangidae
سرده: Sundasalanx

رشته‌ماهیان سوندالند (نام علمی: Sundasalanx) نام یک سرده از راسته شگ‌ماهی‌سانان است.

منابع