رشک زهدان

رشک زهدان (انگلیسی:womb envy) یک نظریه روانکاوی است مبنی بر رشک مردان بر زنان به دلیل عملکرد بیولوژیک زنان (بارداری، زایمان و شیردهی). روانشناس آلمانی/آمریکایی کارن هورنای، بنیانگذار روانشناسی فمنیستی، این نظریه را به عنوان یکی از ویژگی‌های ذاتی مردان پیشنهاد کرد. او این نظریه را در مقابل نظریه رشک قضیب زیگموند فروید مطرح کرد.

نظریهویرایش

رشک زهدان نشانگر حسادت مردان به نقش زنان در پرورش و زندگی است. کارن هورنای پیشنهاد کرد که احساس رشک زهدان در مردان قدرتمند تر از احساس رشک قضیب در زنان است، زیرا مردان نیاز بیشتری به کوچک انگاری زنان دارند تا زنان نسبت به مردان.

منابعویرایش